Κάντε κράτηση εδώ Greek Breakfast

Φαέθουσα

Θυγατέρα του Ήλιου και της νύμφης Νεαίρας ή της Ρόδης, αδερφή της Λαμπετίας (ή Λαμπετίης) και του Φαέθοντος. Μαζί με την αδερφή της φύλαγε τα ιερά κοπάδια του πατέρα της στο νησί Θρινακία.