Κάντε κράτηση εδώ Greek Breakfast

Ξενοδοχείο Νύμφες

Νυμφαίο Φλώρινας Τ.Κ. 530 78
 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2386031114
 FAX 2386031113
 ΚΙΝΗΤΟ 6942966577
 info@nymfeshotel.gr
 http://www.nymfeshotel.gr/